رای شورا 30/4/3481راجع به اموال جزء ماترک متوفی برای تشخیص مالیات – اموالی که به علل معاذیرقانونی اعمال حق مالکیت نسبت به آن اموال متعذر است

رای شورا: 30/4/3481

راجع به اموال جزء ماترک متوفی برای تشخیص مالیات – اموالی که به علل معاذیرقانونی اعمال حق مالکیت نسبت به آن اموال متعذر است

شماره : 3481/4/30 –

مورخ : 7/4/64

“صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “

نامه شماره 2504-23/2/1366 اداره کل مالیات برارث واراضی بایرمنضم به پیشنهاددوتن ازنمایندگان وزارت اموراقتصادی ودارائی درهیات های حل اختلاف مالیاتی اداره کل مزبورمبنی برعدم احتساب آن قسمت ازاموال متوفی که به علل مختلف موردادعا وتصرف سازمانهای دولتی ونهادهای انقلابی واقع وبه لحاظ مذکورورثه نمی توانندنسبت به اموال یادشده اعمال حق مالکیت نمایندجزماترک مشمول مالیات تاتعیین تکلیف نهائی واطلاع به سازمانهای مربوط مبنی براعلام فوری تصمیم قطعی متخذه درخصوص اموال موصوف به حوزه مالیاتی مربوط به منظوراضافه نمودن ارزش اموال یابهای پرداختی آنهاجزماترک ومطالبه مالیات متعلقه حسب ارجاع سرپرست حوزه معاونت درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3ماده 257درشورایعالی مالیاتی مطرح است .شوراپس ازبحث وبررسی وتبادل نظردراطراف وجوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به اظهارنظرمی نماید:

رای شورایعالی مالیاتی

در مورد اموالی که جز ماترک متوفی بوده و در مقام تشخیص و مطالبه مالیات بر ارث بموجب مدارک مثبته محرز شودکه به علل معاذیرقانونی اعمال حق مالکیت نسبت به آن اموال متعذر است با استنباط ازتبصره 3ماده 176وقسمت آخرماده 190 و ماده 197قانون مالیاتهای مستقیم می توان تا تعیین تکلیف نهائی یا رفع معاذیرقانونی پرونده مالیات برارث را نسبت به اموال موضوف مفتوح تلقی ونسبت به بقیه اموال اقدام نمود.البته پس از تعیین تکلیف نهائی اموال موردبحث بایدطبق مقررات مربوط عمل شود.

محمدتقی نژادعمران          علی اکبرسمیعی           محمدطاهر

محمدرزاقی             محمدخالقی

بانتیجه موافقم

“مجموعه قوانین مالیاتی – تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375-

انتشارات فردوسی ”                       صفحه 326

10

مواد قانونی وابسته

ماده 176 – سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید. ‌آیین‌نامه اج…

ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معا…

ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند،‌ در صورتی که از 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...