09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

رای شورای عالی مالیاتی راجع به سود و زیان تسعیر ارز

رای شورای عالی مالیاتی راجع به سود و زیان تسعیر ارز

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: ۸۸۳
شماره:۵۳۵۹/۴/۳۰
تاريخ:۱۴/۰۵/۱۳۷۵
پيوست:

 گزارش شماره ۹۸۶۶/۳۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۵ اداره کل امور هياتهاي حل اختلاف مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۵ هيات عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است .

گزارش مذکور به اختصار مشعر بر طرح اين مسئله است که آيا سود ناشي از تسعير موجودي ارزي پايان دوره در موارديکه ارز موجود از صادرات کالاي معاف از ماليات تحصيل شده باشد ، بايد جزء درآمد مشمول ماليات منظور گردد يا خير . 

هيات عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه بعدي آن پس از بررسي مفاد گزارش و شور و تبادل نظر در اينخصوص بشرح آتي اعلام راي مي نمايد:

همانطور که طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري با شرط اتخاذ روش يکنواخت طي سالهاي مختلف ، بعنوان هزينه قابل قبول شناخته شده است ، بالطبع درآمد حاصل از تسعير ارز نيز صرفنظر از منشاء تحصيل آن بايد بعنوان يکي از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول ماليات منظور گردد و معافيت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده ۱۴۱قانون ياد شده دليل بر معافيت درآمدهاي بعدي که بلحاظ نگاهداري يا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست مي آيد ، نخواهد بود.

 محمد علي خوش اخلاق-  علي افرا – صمد کرباسي-  محمد رزاقي-  غلامحسين هدايت عبدي-  سيد محمود حميدي-  علي اکبر نوربخش-  محمد علي بيگ پور – محمد علي سعيدزاده.

با ما در ارتباط باشید