نحوه ثبت عملیات حسابداری در دفتر مهندسین مشاور

اصول حسابداری پیمانکاری
روشهای حسابداری پیمانکاری
فروردین ۹, ۱۳۹۷
حسابداری پیمانکاری
نکات حسابداری پیمانکاری
فروردین ۹, ۱۳۹۷
حسابداری

حسابداری

نحوه ثبت عملیات حسابداری در دفتر مهندسین مشاور

فرض شود مؤسسه دولتی الف ارائه خدمات مهندسی جهت طراحی کامل ساختمانها را به مناقصه بگذارد و مهندسین مشاور ب در این مناقصه شرکت نماید. مبلغ این خدمات ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و شرکت­کنندگان در مناقصه باید ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مؤسسه دولتی ارائه دهند. نحوه ثبت چنین است:

فرض شود مهندسین مشاور ب برنده مناقصه گردند و با آنها قرارداد منعقد گردد. در متن قرارداد حدود خدمات مهندسی که در چند مرحله انجام می­پذیرد روشن می­گردد:

الف) مرحله اول شناسایی  و بررسیهای مقدماتی و تهیه گزارش توجیهی و نقشه­ها و برآوردهای مقدماتی و برنامه کار

ب) مرحله دوم شامل تهیه طرح و نقشه­های اجرایی و محاسبات فنی و برآورد قطعی براساس مصوبات مرحله اول و تهیه آن قسمت از اسناد مناقصه، گزارش مالی و مرحله دوم و برنامه مالی و اجرای کار در مرحله سوم.

ج) مرحله سوم شامل انجام عمل مناقصه و نظارت بر اجرای کار و اظهارنظر در مورد دعاوی احتمالی پیمانکار، تهیه گزارش جامع

حق­الزحمه مهندسین مشاور در هر مرحله به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

در مرحله اول: ۲۵% به عنوان پیش­پرداخت در مقابل ضمانتنامه

۲۵% حق­الزحمه مرحله اول پس از انقضای نصف مدت انجام مرحله اول

۲۵% حق­الزحمه پس از تسلیم گزارش مرحله اول

بقیه حق­الزحمه مرحله اول پس از تصویب گزارش و مدارک کامل آن مرحله

ضمناً ضمانتنامه مربوط به ۲۵% پیش­پرداخت این مرحله پس از تصویب گزارش مرحله اول آزاد خواهدشد.

ضمانتنامه حسن انجام تعهدات در مورد مهندسین مشاور ۱۰% از هر پرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار مهندس مشاور کسر و نگهداری می­شود و در صورت عدم انجام تعهدات مهندس مشاور و یا خاتمه­دادن به قرارداد به علت قصور مهندس مشاور در انجام تکالیف به نفع کارفرما ضبط می­گردد.

وجه­الضمان دریافتی پس از خاتمه هر مرحله و تصویب گزارش آن مرحله آزاد خواهد شد.

در مرحله نظارت بر کار پیمانکاری که به عهده مهندس مشاور واگذار شده باشد، نصف مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات در مرحله نظارت پس از خاتمه تحویل موقت کار و تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی کار مسترد خواهد شد.

مثال ۱-۲: قرارداد منعقده بین مهندسین مشاور ب با مؤسسه دولتی الف در سه مرحله به شرح زیر می­باشد:

مرحله اول ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مرحله دوم ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال مرحله سوم ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

پس از انعقاد قرارداد، ضمانتنامه شرکت در مناقصه باطل می­گردد.

فرض کنیم ۲۵% مرحله اول به عنوان پیش­پرداخت در قبال ضمانتنامه به مهندسین مشاور پرداخت می­گردد و سپس سایر حق­الزحمه­ها در مرحله اول پرداخت می­شود نحوه ثبت در دفتر مهندسین مشاور چنین است:

اولین صورت وضعیت ارسال می­گردد: ۵۰۰۰۰۰۰۰=۲۵%×۲۰۰۰۰۰۰۰۰

کسور قانونی در مورد مهندسین مشاور به شرح زیر می­باشد:

  1. ۱۰% سپرده حسن انجام تعهدات از هر صورت وضعیت به طور ناخالص

۵۰۰۰۰۰۰=۱۰%×۵۰۰۰۰۰۰۰

  1. بیمه مکسوره از صورت وضعیت مهندسن مشاور به استناد بخشنامه­های شماره ۵۵۵۰/۵۴/۱۶۳۰۰-۱ مورخ ۲۲/۲/۶۳ و ۲۸۰۰/۵۴/۶۷۷۲-۱ مورخ ۲۸/۶/۶۴ و ۴۲۴۳/۵۴/۸۷۰۱-۱ مورخ ۵/۱۲/۶۹ سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر می­باشد:

۱۲% از هر صورت وضعیت حق بیمه سهم کارفرما

۳٫۶% از هر صورت وضعیت حق بیمه سهم مهندس مشاور

بیمه سهم مهندس مشاور ۱۸۰۰۰۰۰=۳٫۶%×۵۰۰۰۰۰۰۰

  1. مالیات ۵% به استناد ماده ۱۰۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم

۲۵۰۰۰۰۰=۵%×۵۰۰۰۰۰۰۰

  1. کسر پیش دریافت از هر صورت وضعیت

  2. ۲ درهزار صندوق کارآموزی معاف می­باشند.

هنگام ارسال صورت وضعیت و پرداخت آن توسط کارفرما، ثبت آن در دفتر مهندسین مشاور به شرح زیر است:

پرداخت صورت وضعیت دوم بر مبنای ۲۵% بعدی مانند اولین پرداختی صورت می­پذیرد.

کارفرما ضمانتنامه پیش­پرداخت را به میزان هر صورت وضعیت کاهش می­دهد.

آخرین صورت وضعیت مرحله اول برای کارفرما ارسال می­گردد.

۱۰۰۰۰۰۰۰۰=۱۰۰۰۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰=۱۰%×۱۰۰۰۰۰۰۰۰    ۱۰%

مالیات ۵۰۰۰۰۰۰=۵%×۱۰۰۰۰۰۰۰۰

بیمه ۳۶۰۰۰۰۰=۳٫۶%×۱۰۰۰۰۰۰۰۰

آخرین قسط پیش­دریافت۱۶۶۶۶۶۶۶=(۱۶۶۶۶۶۶۷×۲)-۵۰۰۰۰۰۰۰

با پرداخت آخرین صورت وضعیت مرحله اول و تصویب گزارش آن توسط کارفرما، ضمانتنامه پیش­پرداخت ابطال می­گردد و وجه­الضمان این مرحله آزاد می­شود. نحوۀ ثبت در دفاتر مهندسین مشاور چنین است:

مهندسین مشاور کلیه هزینه­هایی که در ارتباط با این پروژه انجام می­دهد مانند هزینه پرسنلی، ملزومات و لوازم و غیره ا می­تواند در دفاتر معین برحسب هر طرح نشان دهد. عملیات مراحل دوم و سوم مانند مرحله اول در دفاتر مهندسین مشاور ثبت می­گردد.

فرض شود کارکنانی که در این پروژه کار می­کنند تابع قانون کار می­باشند و ۳۰% حق بیمه (۷% سهم کارمند و ۲۳% سهم کارفرما) مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال باشد. در این حالت مهندسین مشاور برای اخذ مفاصا حساب با سازمان تأمین اجتماعی به آن سازمان مراجعه می­نمایند. چون از هر صورت وضعیت کارفرما ۱۵٫۶% از آن (۳٫۶% سهم پیمانکار و ۱۲% سهم کارفرما) کسر می­گردد و حال اگر ۳۰% حق بیمه­های مکسوره بیشتر از ۳٫۶% صورت وضعیت باشد، مابه­التفاوت آن باید به سازمان مذکور پرداخت تا مفاصا حساب اخذ گردد.

مهندسین مشاور پس از آنکه صورت سود و زیان سال را به دست آورند، کلیه پیش­پرداخت مالیات را از مالیات سال مذکور کسر می­نمایند و مابه­التفاوت آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می­نمایند، بنابراین حساب مذکور در پایان دوره مالی بسته می­شود. حال اگر مالیات سال کمتر از پیش­پرداخت مالیاتها باشد، مانده آن به سالهای بعد انتقال خواهد یافت.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.