حسابداری اجاره نامه: یک چشم انداز شرکت خصوصی

پایداری سازمانی: یک استراتژی
فروردین ۱۵, ۱۳۹۸
مشاور مالی کیست و چه خدماتی می تواند ارائه دهد؟ خیلی وقت ها بدون اینکه خودمان متوجه شده باشید از خدمات این کارشناسان مالی بهره مند شده ایم. همین که برای
نوع و ماهیت درآمد و هزینه ها
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

حسابداری اجاره نامه: یک چشم انداز شرکت خصوصی در حال حاضر اکثر شرکت های دولتی در ایالات متحده استانداردهای حسابداری جدید اجاره نامه را به عنوان مورد نیاز د

حسابداری اجاره نامه: یک چشم انداز شرکت خصوصی

در حال حاضر اکثر شرکت های دولتی در ایالات متحده استانداردهای حسابداری جدید اجاره نامه را به عنوان مورد نیاز در ۱ ژانویه ۲۰۱۹ به تصویب رسانده اند. شرکت هایی که سال مالی غیررسمی را به پایان رسانده اند، استانداردهای جدیدی را در طی چند ماه آینده اتخاذ خواهند کرد.

حرکت اندازه گیری اجاره عملیات از پاورقیهای صورتهای مالی GAAP تحت موضوع FASB ASC موضوع ۸۴۰، اجاره نامه ها، به صورت ترازنامه به عنوان دارایی ها و بدهی ها تحت موضوع ۸۴۲، اجاره، کار ساده ای برای شرکت های آمریکایی نیست. در حال حاضر، شرکت های خصوصی و بیشتر سازمان های غیر انتفاعی با همین کار مواجه می شوند. افراد با بیش از تعداد انگشت شماری از اجاره ممکن است برای تعجب به عنوان زمان و هزینه مورد نیاز برای رسیدگی به پیچیدگی انتقال و تجزیه و تحلیل قوانین حسابداری مرتبط است که باید در نظر گرفته شود. آنها همچنین ممکن است از تاثیرات بر صورتهای مالی و شاید ضمانت وام با توجه به تغییرات احتمالی قابل توجه در بدهی و نسبت های مرتبط شگفت زده شوند.

در اینجا برخی از درسهایی که از یک عمل با شرکت های عمومی آموخته می شود، می باشد:

جمع آوری اسناد و مدارک کاری است. در بسیاری از موارد، سیستم های مدیریت اسناد برای اجاره عملیات کمتر از ایده آل بوده و مطمئنا سازماندهی نشده اند که موضوع “۸۴۲ دوستانه” باشد. در کار ما کمک به یک شرکت Fortune 100 در تطابق با موضوع ۸۴۲، یک چالش عمده یافتن و سازماندهی تمام اسناد مربوط به انجام ارزیابی بود. کار ما شامل ارزیابی، از طرف شرکت، هزاران توافق نامه برای تعیین اینکه آیا آنها اجاره نامه تحت استاندارد جدید است. اسناد مربوطه شامل نه تنها توافق اولیه، بلکه تمام اصلاحات، نمایشگاهها، افزودنیها، مکملها و پیشرفتها به همراه اصلاحات مربوط به هر نمایشگاه، افزودنی، مکمل و تقویت است. به عنوان ماده ای آهسته، شما و حسابرسان خارجی خود باید اطمینان داشته باشید که جهان اسناد را تحت عنوان ۸۴۲ ارزیابی کرده اید. این چالش را دست کم نگیرید.

درس یاد گرفته شده: ابتدا با در نظر گرفتن موجودی همه اسناد حیاتی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و حسابداری مناسب برای اسناد که ممکن است تحت موضوع ۸۴۲ “اجاره” باشد، ابتدا شروع کنید. شما باید کاملا از طریق آنچه که تحت دستورالعمل های جدید اجاره می شود فکر کنید. شروع به گسترده ای در مورد آنچه که باید برای تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شود. حداقل این اسناد باید شامل توافق اولیه و همه اصلاحات، نمایشگاهها، افزودنیها، مکملها و پیشرفتها و همچنین توافقهای غیرانتخابی مانند هزینههای پارکینگ و هزینههای مستقیم اولیه مانند هزینه کارگزاران باشد.

این یک استاندارد طولانی است. رهنمودهای مربوط به موضوع ۸۴۲ گسترده و شامل صدها صفحه از GAAP مجوز از FASB (و هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری برای غیر U.S. GAAP)، از جمله توسعه FASB صادر تابستان گذشته به نام “ارتقاء هدفمند”.

درس آموخته: صرف زمان درک راهنمایی. هر کس باید وقت کافی برای انجام این کار اختصاص دهد تا قوانین جدید را یاد بگیرد و آموزش مناسب بگیرد. همچنین مهم است بدانیم که چگونه هدایت به طور خاص در هر شرکتی اعمال می شود. به عنوان مثال، با توجه به ماهیت پیچیده اجاره یک شرکت فورچون ۵۰، ما با شناسایی “دارایی شناخته شده” لازم برای نتیجه گیری این بود که یک قرارداد “اجاره” تحت موضوع ۸۴۲ ثابت کرد که سخت تر از انتظارات اولیه است. در یک مورد، یک سند ۱۵۰ صفحه حاوی یک خط در یک نمایشگاه بود که بیانگر آن بود که طرف دیگر موافقتنامه، دو رشته فیبر اختصاصی را به اجاره دهنده ارائه می کند و این قرارداد را “موضوع اجاره” تحت عنوان ۸۴۲ می کند.

در مورد دیگری، ترتیب دارای یک اجزای اجاره تحت موضوع ۸۴۲ بود، هر چند که تقریبا تمام تجهیزات مورد استفاده برای تحویل سرویس متعلق به طرف طرف متعاهد قرارداد متعلق به متعلق و متعلق به آن بود؛ زیرا یک قفسه در یک اتاق تجهیزات اجاره برای تجهیزات آن. مثال دیگری از پیچیدگی تجزیه و تحلیل، توافقی است که به صاحب ملک اجازه داد که تجهیزات اجاره دهنده را به مکان جدیدی برسانند، اما این حق این قرارداد را به عنوان اجاره نامه تحت عنوان ۸۴۲ محروم نکرد، زیرا واقعیت عملی مبنی بر درست است که به دلیل هزینه های هنگفت انتقال تجهیزات اجاره دهنده و واقعیت عملی که چنین حقوق به ندرت انجام می شود، از لحاظ حقوقی، “اساسا” نبود. استفاده و تجزیه و تحلیل دستورالعمل های پیاده سازی و تصاویر موجود در موضوع ۸۴۲ می تواند در استفاده از استاندارد جدید به اسناد خاص شرکت مفید باشد.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است