حسابداری برای دارایی های دانش: آیا ما به یک بیانیه مالی جدید نیاز داریم؟

شرکت های مبتنی بر دانش از شکست سیستم های گزارشگری مالی سنتی رنج می برند تا دارایی های دانش را در ترازنامه نشان دهند. به دلیل عدم اطمینان در ارتباط با هزینه های مربوط به دانش، حسابداران معمولا باید آنها را به عنوان هزینه ها طبقه بندی کنند. این سیستم در گذشته غیرقابل قبول بود، زمانی که دارایی ها عمدتا ملموس بودند و به طور معمول روشن بود که این دارایی ها چه نقش هایی را در ارائه مزایا به سازمان می کنند. با این حال، در حال حاضر، دارایی های  و دیگر & quot؛ نرم & quot؛ دارایی ها برای موفقیت به طور فزاینده ای اهمیت دارند. ما به یک مکانیزم نیاز داریم که نیاز به تصمیم گیری در مورد سرمايه گذاری / هزينه را به زودي کاهش می دهد. من در مورد مزایای ایجاد یک گزارش مالی جدید که شامل هزینه هایی است که وضعیت به عنوان دارایی یا هزینه هنوز حل نشده است بحث می کنم.

کلمات کلیدی: دارایی های نامشهود، ، سرمایه فکری، منابع دانش، حسابداری تحت وب