حسابداری وحسابرسی وجوه نقد واوراق بهادار

ریسک
تاییدیه کارفرما
آذر ۱۱, ۱۳۹۶
حسابرسی فروش
کنترل فروش در حسابرسی
آذر ۱۱, ۱۳۹۶
حسابداری

حسابداری

 

حسابداری وحسابرسی وجوه نقد واوراق بهادار

حسابداری وجوه نقد واوراق بهادار نقش مهمی در تهیه صورتهای مالی دارد ودر قسمت تراز نامه قرار می گیرد وهمه سر فصلهای حسابداری با وجوه نقد ارتباط مستقیم دارد

 

تاییدیه وجوه نقدی واوراق بهادار یکی از تاییدیه های مهم حسابرسی می باشد که تاثیر زیادی در گزارش حسابرسی داردکه نمونه آن به شرح زیر می باشدوجوه نقد واوراق بهادار که در حسابداری در قسمت خزنه ثبت می گردد وعدم ثبت مجودی نقد وبانک صورت جریان وجوه نقد که یکی از صورتهای مالی اساسی در حسابداری می میاشد غیر ممکن می باشد وهمه سرفصلهای حسابداری با وجوه نقد واوراق بهادار ارتباط مستقیم داردفصل ۱۱ وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد

منابع و ماهیت وجوه نقد
وجه نقد به موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید اطلاق می گردد. ویژگی دیداری بودن بدین معنی اسhttp://www.etemadweb.comhttp://www.evat.irت که این اقلام بدون اطلاع قبلی قابل برداشت یا مطالبه هستند . سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت وجه نقد تلقی نمی شوند زیرا هدف از نگهداری آنها تحصیل سود است.

انواع تقلب در مورد وجوه نقد
الف) تقلب ناشی از گزارشگری متقلبانه شامل :
۱- بیش از اندازه نشان دادن وجه نقد برای بهتر نشان دادن وضعیت شرکت
۲- کمتر نشان دادن وجه نقد برای بدتر نشان دادن وضعیت شرکت جهت فرار از مالیات و یا داشتن حسابهای مخصوص برای پرداخت های غیرقانونی
ب) سوء استفاده از دارایی ها شامل :
۱- برداشت از وجوه نقد دریافتی قبل از ثبت آنها
۲- پرداخت بابت مواد و کالایی که دریافت نشده است
۳- پرداخت های تکراری
۴- پرداخت اضافی به کارکنان یا پرداخت به کارکنان واهی
۵- پرداخت بابت مخارج شخصی رؤسا یا اشخاص وابسته

زمان لازم برای حسابرسی وجوه نقد
ارزشیابی وجوه نقد به مراتب آسانتر از ارزشیابی دیگر دارایی هاست (چون برای رسیدن به ارزش بازیافتنی آن نیاز به تأمین ذخیره نیست) ولی زمانی که حسابرسان صرف حسابرسی مانده نسبتاً اندک وجوه نقد می کنند زمان قابل توجهی است زیرا:
الف) گردش حساب وجوه نقد معمولاً به مراتب بیشتر از هر حساب دیگری است
ب) درآمدها، هزینه ها، داراییها و بدهی ها با وجه نقد سروکار دارند و رسیدگی به معاملات نقدی حسابرسان را در اثبات سایر اقلام صورت های مالی یاری می رساند.
ج) بالا بودن ریسک ذاتی وجوه نقد

کنترل های داخلی وجوه نقد
۱-  تمام وجوه نقدی که باید وصول می شد در واقع دریاقت شده، به دقت ثبت گردیده و به موقع به بانک واگذار شده    است .
۲-  پرداختهای نقدی تنها برای هدفهای مجاز صورت گرفته و به درستی ثبت دفاتر شده است .
۳- موجودی وجوه نقد درحد کفایت نه بیشتر و بر اساس پیش بینی دریافت و پرداختهای مربوط به عملیات عادی نگهداری می شود.
قواعدی کلی برای دستیابی به کنترل های داخلی وجوه نقد دریافتی و پرداختی
۱- به هیچ یک از کارکنان اجازه داده نشود که تمام امور مربوط به یک معامله را از ابتدا تا انتها به تنهایی انجام دهد .
۲- وجوه دریافتی را سریعاً در دفاتر ثبت شود .
۳- امور مربوط به حفاظت وجوه نقد از امور دفترداری آن تفکیک گردد.
۴- مشتریان را ترغیب کنید که بابت وجوه پرداختی خود رسید دریافت کنند و جمع نوارهای صندوق را به طور مرتب مشاهده و کنترل کنید .
۵- دریافتی های هر روز را دست نخورده به بانک بسپارید .
۶- تمام پرداخت های نقدی  به غیر از پرداخت های اندک را با چک انجام دهید .
۷- برای پرداخت های اندک از تنخواه گردان استفاده شود.
۸- صورت مغایرت بانک همه ماهه و توسط شخصی که مسئولیتی در مورد صدور چک یا حفاظت از وجوه نقد نداشته باشد تهیه شود .
۹- ترتیبی داده شود که از هر گونه تأخیر در به حساب گذاشتن چک های دریافتی به بانک جلوگیری به عمل آید
۱۰-  پرداخت بر اساس مدارک اصلی صورت گیرد نه مدارک رونوشت و کپی
مزایای پرداخت چک
۱۱- چک های صادره باید به امضای حداقل دو نفر از مسئولین شرکت رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.
۱۲- کلیه چکها باید به ترتیب شماره از یک دسته چک صادر شود و در هر زمان بیش از یک دسته چک مورد استفاده قرار نگیرد و چک های باطل شده به نحو مطلوبی نگهداری شود.
۱۳- هنگام تحریر چک مبلغ چک توسط ماشین روی چک ثبت شود.
۱۴- افرادی که مجاز به امضای چک هستند باید مدارک و ضمائم را بررسی کرده و طوری پاراف یا باطل کنند که از ارائه مجدد آنها جهت پرداخت جلوگیری شود.
۱۵- چک های امضا شده باید در اسرع وقت به دست ذینفع برسد و تا قبل از ارسال نزد امضا کننده چک نگهداری شود.
کنترل های داخلی تنخواه گردان
کنترل های داخلی در مورد پرداختهای از محل تنخواه گردان در زمان ترمیم مخارج انجام شده اعمال می شود نه در زمان هر پرداخت ناچیز. هنگامی که مسئول تنخواه گردان تقاضای وجه می کند ، مدارک مربوط به هر پرداخت باید از لحاظ صحیح و کامل بودن مورد بررسی قرار گیرد و به گونه ای علامت گذاری شود که دیگر قابل استفاده مجدد نباشد .
آزمونهای حسابرسی تنخواه گردان نیز بر معاملات انجام شده تاکید دارد ، نه بر موجودی پایان سال .
وجوه تنخواه گردانها ممکن است در یک حساب بانکی جداگانه نگهداری شود ، که در اینگونه موارد باید کتباً به بانک دستور داده شود که هیچ چکی را که به نام شرکت است به این حساب منظور نکند ، که این کار برای پیش گیری از واریز وصولی های نقدی به تنخواه گردان است .

کاربرگهای حسابرسی وجوه نقد
کاربرگهای حسابرسی وجوه نقد شامل نمودگر یا شرح نوشته ، پرسشنامه کنترل داخلی در شرکتهای بزرگ ، خلاصه آزمون مربوط به معاملات نقدی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی وجوه نقد می باشد .
سایر کاربرگهای حسابرسی وجوه نقد شامل کاربرگ اصلی، کاربرگ شمارش موجودی صندوق، تأییدیه های بانک، صورت مغایرت بانک، صورت چکهای ارائه نشده به بانک، صورت چکهای پی جویی شده ،‌ پیشنهادهای ارائه شده به صاحبکار برای بهبود سیستم کنترل داخلی و نکات مربوط به نحوه صحیح ارائه وجوه نقد درترازنامه صاحبکاراست .

برنامه حسابرسی وجوه نقد
ب ) آزمون های محتوا
الف) سیستم کنترل داخلی وجوه نقد را ارزیابی کنید :
۱-  شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی وجوه نقد کسب کنید
۲-  خطر کنترل را برآورد و آزمون های اضافی کنترل ها را طراحی کنید :
حسابرسان باید مشخص کنند کدام آزمون های اضافی کنترل ها احتمالاً سبب کاستن از آزمون های محتوا خواهد شد تا در نتیجه هزینه کمتری واقع شود .
۳- آزمونهای اضافی کنترل ها را اجرا کنید :
نمونه ای از این کنترل ها عبارت است از :
الف ) جمع های دفتر روزنامه وجوه نقد را کنترل و نقل اقلام را از آن به حسابهای دفاتر کل و معین ردیابی کنید.
ب ) جزئیات تعدادی از اقلام صورت دریافتهای نقدی را با دفتر روزنامه دریافتهای نقدی ، معین بدهکاران و فیش های واریز وجه به بانک مقایسه کنید. با این مقایسه نوعی از تقلب به نام کلاه به کلاه کردن کشف می شود. کلاه به کلاه کردن یعنی کتمان کسری وجوه نقد از طریق تأخیر در ثبت وجوه نقد دریافتی
پ ) جزئیات تعدادی از پرداخت های نقدی ثبت شده در دفتر روزنامه پرداخت های نقدی را با معین بستانکاران ، سفارشهای خرید ، گزارشهای دریافت کالا ، فاکتورهای خرید و چک های صادر شده مقایسه کنید .
۴- خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمونهای محتوا را طراحی کنید

۵-  صورت ریز مانده های وجوه نقد را دریافت و با دفتر کل تطبیق کنید
۶-  درخواست تأییدیه بانک را بمنظور اثبات وجوه نقد به بانکها ارسال کنید
هدف از این کار اثبات مبلغی است که به عنوان وجوه نقد در ترازنامه منعکس شده است. راه کار مستقیم برای دست یابی به این هدف ، دریافت تاییدیه از بانک درباره وجوه نزد بانک ، شمارش موجودی صندوق و تهیه صورت مغایرات بین صورت حسابهای ارسالی و مدارک حسابداری است .
مشخصات حسابها ، وام ها و دیگر معاملات بانکی روی درخواست استاندارد تاییدیه بانکی تحریر می شود تا کار تأیید مسئولین بانک آسانتر گردد. یکی از بخشهای مهم درخواست تاییدیه تقاضای افشای کلیه بدهی های شرکت به بانک است که این تقاضا باعث می شود علاوه بر تأیید وجود دارایی ها ، هرگونه بدهی به بانک که در دفاتر شرکت ثبت نشده است نیز آشکار گردد .

۷- صورت مغایرت بانک را به تاریخ تراز نامه از صاحبکار دریافت کنید و لزوم مغایرت گیری فعالیت های بانکی را برای ماههای دیگر نیز بررسی نمایید .
تهیه صورت های مغایرت بانک به شکلهای زیادی صورت می گیرد ، شکلی که بیشتر مورد استفاده حسابرسان قرار می گیرد با مانده طبق صورت حساب بانک شروع وبه مانده اصلاح نشده طبق مدارک حسابداری ختم می شود، این شکل صورت مغایرت حسابرسان را قادر می سازد که ثبت های اصلاحی موثر بر وجوه نقد را مستقیماً روی کاربرگ صورت مغایرت پیاده کنند .
۸- صورت حساب مقطعی بانک را که شامل عملیات حد اقل ۷ روز کاری پس از تاریخ ترازنامه باشد از بانک دریافت کنید .
صورتحساب مقطعی بانک ، صورتحسابی است که تعداد معینی روز کاری ( معمولاً ۷ تا ۱۰ روز ) پس از پایان سال مالی شرکت را در بر می گیرد . صاحبکار از بانک طرف حساب خود می خواهد که چنین صورت حسابی را تهیه و مستقیماً برای حسابرسان ارسال کند ، از این صورت حساب برای آزمون صحت مغایرات حسابهای بانکی صاحبکار استفاده می شود . صورتحساب مقطعی حسابرسان را قادر می سازد که چکهای ارائه نشده به بانک و وجوه در راه مندرج در صورت مغایرات را به دقت رسیدگی کنند .

۹-  وجوه نقد موجود در شرکت را شمارش کنید
وجوه نقد موجود در شرکت معمولاً شامل دریافت های نقدی واریز نشده به بانک ، تنخواه گردان ، پول خرد و سایر وجوه نزد صندوق داران است . اقدام اولیه ای که برای اثبات وجوه نقد موجود باید صورت گیرد تحت کنترل گرفتن تمامی دارایی های قابل نقل و انتقال ، مانند وجوه نقد ،‌اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاریها ، اسناد دریافتنی و رسیدهای انبار مواد وکالا می باشد . جز در حالتی که تمام دارایی های قابل نقل و انتقال تحت کنترل حسابرسان قرار گیرد ، امکان پنهان کاری کسری وجوه نقد از طریق نقل و انتقال بین اینگونه دارایی ها برای مسئولین و کارکنان نادرست شرکت بوجود می آید .وجود چکهای شخصی مدیران ، کارکنان و یا مشتریان که بمنظور راحتی آنان توسط صندوق نقد شده است جزء موجودی وجوه نقد ، امری چندان غیر عادی نیست ، بدیهی است که اینگونه چکها نباید ثبت دفتر روزنامه دریافت های نقدی شده باشد ، زیرا چکهای مزبور تنها جایگزینی برای وجوه نقد موجود بوده است .

۱۰- انقطاع زمانی دریافت ها و پرداخت های نقدی را  کنترل کنید
وجوه نقد مندرج در ترازنامه باید تمام دریافت های آخرین روز سال را منعکس کند و هیچگونه دریافت های بعدی را در بر نگیرد ، به عبارت دیگر انعکاس صحیح وضعیت وجوه نقد در ترازنامه مستلزم انقطاع کامل دریافت های نقدی و پرداخت های نقدی در پایان سال است .حسابرسان برای حصول اطمینان از انقطاع کامل پرداختهای نقدی باید شماره آخرین چک هر حساب بانکی را که در روز آخر سال صادرشده است یادداشت کند و در مورد ارسال یا تحویل کلیه چکهای صادر شده برای بستانکاران از مدیریت شرکت پرس و جو نماید.

۱۱- کلیه نقل و انتقالات حسابهای بانکی را برای هفته آخر سال مورد رسیدگی و هفته اول سال بعد ردیابی کنند
هدف از ردیابی نقل و انتقالات بانکی ، آشکارکردن مواردی است که با چک بازی موجودی وجوه نقد بیش از واقع نشان داده می شود ، بسیاری از واحدهای تجاری دارای حساب بانکی نزد چند بانک می باشند و گاه مجبور می شوند که وجوهی را از یک حساب به حساب دیگر منتقل کنتد . چکی که بحساب خوابانیده می شود معمولاً چند روز طول می کشد که از حساب مربوطه نقد و به حساب دیگر منظور شود ، مبلغ این چک در طول مدت مزبور جزء موجودی هر دو حساب خواهد بود . چک بازی یعنی سوء استفاده از این فاصله زمانی برای پنهان داشتن کسری وجوه نقد یا تامین نیازهای مالی بسیار کوتاه مدت .
افشای چک بازی :
حسابرسان با مقایسه تاریخ های مندرج در کاربرگ می توانند سوء استفاده های رخ داده را تعیین کنند .
۱۲- هرگونه چک با مبلغ گزاف یا غیر عادی دروجه اشخاص وابسته را پی جویی کنید
هر چک با مبلغ کلان یا غیر عادی که در وجه مدیران ، رؤسا یا کارکنان شرکت ، شرکتهای وابسته یا بمنظور نقد شدن ( یعنی در وجه حامل یا چکی که بتوان آن را مستقیماً از بانک نقد کرد و نیاز به حساب خوابانیدن نداشته باشد ) صادر شده است را حسابرسان باید  به دقت بررسی کنند تا مشخص شود که اینگونه چک ها  الف) دارای مجوز لازم بوده و بدرستی ثبت دفاتر شده اند   ب) بطور کافی  در صورت های مالی شرکت افشا شده است .

۱۳- چگونگی ارائه و کفایت افشای وجوه نقد را در صورت های مالی ارزیابی کنید
رقم وجوه نقد مندرج در تراز نامه باید تنها وجوهی را شامل باشد که برای عملیات جاری شرکت در دسترس می باشد . موجودیهای پول خرد و تنخواه گردان با وجودی که برای استفاده های عمومی شرکت نمی باشد معمولاً ناچیز است و جزء وجوه نقد در ترازنامه ارائه می شود. موجودی های محدودیت دار نزد بانک مانند وجوه مربوطه به اقساط بدهیهای بلند مدت یا وجوه استهلاکی اوراق قرضه نباید جزء وجوه نقد باشد .

حساب آرایی
اصطلاح حساب آرایی به اعمالی گفته می شود که قبل از تاریخ ترازنامه صورت می گیرد تا وضعیت نقدینگی را بهبود بخشد یا اعمالی که بهبود تصویر مالی شرکت را سبب گردد . حسابرسان پیش از تأیید چگونگی ارائه وجوه نقد در ترازنامه باید با استفاده قضاوت حرفه ای خود تعیین کنند که حساب آرایی صاحبکارشان به ارائه گمراه کننده صورتهای مالی منجر شده است یا خیر.

رسیدگی های ضمنی به وجوه نقد
مؤسسات حسابرسی کوشش می کنند روشهای رسیدگی به وجوه نقد را که امکان اجرای آن بیش از پایان سال مالی وجود دارد درطول سال اجرا کنند تا از تراکم کار رسیدگی در ایام بلافاصله پس از پایان سال مالی جلوگیری شود .

هدفهای حسابرسان از رسیدگی به اوراق بهادار قابل داد و ستد
کفایت سیستم کنترل داخلی
وجود و مالکیت
کامل بودن
ارزشیابی
صحت محاسبات ریاضی
کفایت افشا و مطلوبیت ارائه

حسابرسان همزمان با حسابرسی اوراق بهادار قابل داد و ستد حسابهای درآمد بهره و سود سهام و درآمد بهره دریافتنی مربوط وهچنین حساب سود و زیان حاصل از فروش اوراق بهادار را نیز رسیدگی می کنند. حسابرسان باید رسیدگی به وجوه نقد و رسیدگی به اوراق بهادار قابل داد و ستد را بطور همزمان انجام دهند تا بتوانند سوء استفاده های از نوع جایگزینی های غیر مجاز (مانند فروش اوراق بهادار واستفاده از وجوه حاصل ازآن برای پنهان داشتن کسری موجودی نقد) بین حسابها را کشف کنند .

کنترلهای داخلی اوراق بهادار قابل داد و ستد
عوامل عمده سیستم کنترل داخلی اوراق بهادار قابل داد و ستد شامل موارد زیر است :
۱- تفکیک وظایف صدور مجوز خرید و فروش اوراق بهادار ، حفاظت از اوراق بهادار و ثبت سرمایه گذاریها و واگذاری این مسئولیتها به افراد مستقل .
۲- وجود صورت ریز کاملی از تمام اوراق بهادار متعلق به شرکت و درآمدهای بهره و سود سهام آنها .
۳- خرید اوراق بهادار به نام شرکت .
۴- بازرسی عینی اوراق بهادار بطور متناوب توسط حسابرسان داخلی یا مسئول دیگری که نسبت به صدور مجوز ( خرید و فروش ) نگهداری یا ثبت اوراق بهادار در دفاتر شرکت مسئولیتی نداشته باشد .

وجود فهرستی کامل از کلیه اوراق بهادار متعلق به شرکت و اوراق بهادار امانی نزد شرکت از لحاظ سیستم رضایتبخش کنترل داخلی بسیار ضروری است . مدارک ثبت اوراق بهادار اغلب شامل کارت معین برای هر یک از آنهاست . اطلاعات مندرج در کارت معین اوراق بهادار عبارت است از : نام کامل شرکت صادر کننده ، ارزش اسمی ، شماره گواهینامه ، تعداد سهام یا اوراق قرضه ، تاریخ تحصیل ، نام کارگزار بورس ، بهای تمام شده و هرگونه بهره یا سود دریافتی . خرید و فروش اوراق بهادار معمولاً به یکی از مسئولین مالی شرکت واگذار می شود که وی نیز زیر نظر کمیته سرمایه گذاری هئیت مدیره به این کار می پردازد .
حسابرسان داخلی یا یکی از مسئولین شرکت در فواصل زمانی کوتاه و به طور مرتب اوراق بهادار موجود را بازرسی ، شماره سریال و دیگر مشخصات آنها را با مدارک حسابداری مقایسه کند و حسابهای معین اوراق بهادار را با دفتر کل مطابقت دهد ، این روش مکملی است برای کنترل داخلی مربوط به تفکیک وظایف صدور مجوز ، دفتر داری و حفاظت  ( داراییها ) .

برنامه حسابرسی اوراق بهادار
سیستم کنترل داخلی را ارزیابی کنید.
کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی
براورد خطر کنترل و طراحی آزمون اضافی کنترل
اجرای آزمون اضافی کنترل
براورد دوباره خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا
آزمون های محتوای معاملات و مانده های پایان سال را اجرا کنید.
دریافت صورت ریزاوراق بهادارو حسابهای مربوط  وتطبیق با دفترکل (صحت محاسبات ریاضی)
بازرسی اوراق بهادار و گرفتن تاییدیه برای اوراق بهادار نزد دیگران (وجود و مالکیت)
سندرسی خرید و فروش اوراق بهادار و تعیین ارزش بازاراوراق بهادار (ارزشیابی)
اجرای روش های تحلیلی و محاسبه درآمد اوراق بهادار (کامل بودن)
ارزیابی روش حسابداری اوراق بهادار (ارزشیابی نحوه ارائه و افشا)
ارزیابی نحوه ارائه و افشا در صورت های مالی (نحوه ارائه و افشا)

کاربرگهای منعکس کننده سیستم کنترل داخلی می تواند شامل نمودگر ، پرسشنامه یا شرح نوشته باشد، معاملات انتخابی از خرید و فروش اوراق بهادار در سیستم حسابداری ردیابی می شود تا اعمال شدن واقعی کنترل ها اثبات گردد . برای مثال خرید اوراق قرضه باید مصوبه کمیته سرمایه گذاری را داشته باشد و مدارک دریافتی از کارگزار بورس باید دریافت سفارش خرید و اجرای آن را نشان دهد.

گزارش کتبی معاملات ماهانه اوراق بهادار یکی از ابزارهای پر ارزش کنترل داخلی است. حسابرسان علاوه بر رسیدگی به اعلامیه ها و صورتحسابهای کارگزاران بورس و حسابهای وجوه نقد مربوط به معاملات انتخابی از بین خرید ها و فروشهای طی سال باید معاملات مربوط به اوراق بهادار را برای دو یا سه هفته بعد از تاریخ ترازنامه نیز بررسی کنند .

سرمایه گذاریهای ثبت شده به روش ارزش ویژه
سرمایه گذاری در آن گروه از سهام عادی شرکت ها که نفوذ قابل ملاحضه ای را در عملیات و رویه های مالی شرکت سرمایه پذیر به وجود می آورد باید با استفاده از روش ارزش ویژه ثبت شود. مانند مالکیت ۲۰ % از سهام با حق رأی شرکت سرمایه پذیر .
حسابرسان در موارد برخورد با سرمایه گذاریهای ثبت شده به روش ارزش ویژه باید درباره صحت ثبت اولیه آنها در دفاتر مطمئن شوند  .
حسابرسان باید شواهد مربوط به مبالغ درآمد بعدی اینگونه سرمایه گذاریها وچگونگی ثبت آنها ونیز، هرگونه تعدیلی را که در حساب سرمایه گذاریها بعمل آمده است بدست آورند ، شواهد مزبور معمولاً از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سرمایه پذیر کسب می شود .

تائیدیه وجوه نقدی و اوراق بهادار

بدینوسیله تایید می گردد وجوه نقدی و اوراق بهادار موجود نزد اینجانب در تاریخ به شرح زیر می باشد :

۱- موجودی نقد ریال
۲- اوراق بهادار ( شرح کامل )

امضاء : تاریخ :http://www.tax.gov.ir

تاییدیه وجوه نقدی واوراق بهادارتاییدیه وجوه نقد واوراق بهادار

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.