بخشنامه 200/14654تبصره 1 ماده اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم ( نامه اداری )

بخشنامه

بخشنامه: 200/14654

تبصره 1 ماده اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم ( نامه اداری )

شماره:14654/200

تاریخ:21/06/1390

پیوست:دارد

 

مدیران کل محترم استان ها

 بـنا بـه اخـتیارات حـاصـل از تبـصـره 1 مـاده اصـلاحـیه آییـن نـامـه اجـرایی مـوضـوع مـاده 218 قـانون مـالیاتهای مـستقیم کـه طی بخـشنامه شـماره 8285/200مورخ 12/4/90 ابلاغ شده است، به منظور تسهیل و تسریع در فرایند وصول بدهی های معوقه و همچنین انجام اقدامات اجرایی،درخواست نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل به جنابعالی تفویض اختیار می شود تا در چارچوب سیاست های کلی سازمان و به مسئولیت خود اقدام نمایید.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:8285/200

تاریخ:11/04/1390

پیوست:

بخشنامه

 

515

90

ماده 218

م

مخاطبین/ ذینفعان

رییس محترم امور مالیاتی شهر تهران

رییس محترم امور مالیاتی استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی استانها

موضوع

ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 23/3/1390 در 64 ماده و 25 تبصره به تصویب وزرای محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارایی رسیده و در تاریخ 30/3/1390 در شـماره(363) ویـژه قـوانیـن و مـقررات روزنـامـه رسـمی جمهوری اسلامی ایران چاپ گردیده، از تاریخ 15/04/1390 جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد، ضمنا مقرر می دارد:

در مواردی که به موجب احکام مقرر در آیین نامه وظایف، صلاحیت و اختیارات اجرایی جدیدی برای رده های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است، اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود.

مقتضی است،مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای این آیین نامه در چارچوب برنامه های سازمان اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را به عمل آورده و زمینه تحول نظام مالیاتی کشور را فراهم آورند.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجراء: 15/4/1390

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی

آیین نامه اجرایی منسوخ(شماره و تاریخ):1083/م مورخ 11/4/74

مواد قانونی وابسته

ماده 218 ـ آیین‌نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط ‌وزارت امور اقتصادی و دارای..

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...