09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

انواع شرکت حسابداری بر اساس مدل فعالیت

انواع شرکت حسابداری بر اساس مدل فعالیت

شرکت حسابداری
حسابداری، حسابرسی، صورت های مالی
شرکت ها و کسب و کار ها بنا به نیاز های مختلف خود اقدام به بکار گیری شرکت های حسابداری می نمایند. معیار های متفاوتی برای تقسیم بندی شرکت های حسابداری وجود دارد که از آن جمله می توان به اندازه شرکت و تعداد کارکنان آن، تعداد شعب و دفاتر شرکت، سطح درآمد شرکت، انواع خدمات ارائه شده توسط شرکت و همچنین حوزه فعالیت شرکت اشاره نمود.

انواع شرکت حسابداری بر اساس مدل فعالیت
یکی از رایج ترین انواع طبقه بندی برای شرکت حسابداری، طبقه بندی آن بر اساس نوع فعالیت های قابل ارائه است. بطور کلی شرکت ها در یکی از دسته های زیر قرار می گیرند.

شرکت حسابداری جامع
همانگونه که از نام آن بر می آید، یک شرکت حسابداری جامع به ارائه طیفی گسترده از خدمات حسابداری می پردازد. شرکت Ernst & Young که یکی از چهار شرکت حسابداری بزرگ و شناخته شده بین المللی بوده و تقریبا در همه قاره ها در حال فعالیت می باشد، به ارائه خدماتی همچون حسابرسی، مدیریت ریسک، توسعه کسب و کار و مشاوره های عملیاتی در همه سطوح می پردازد. سایر شرکت های کوچک و بزرگ دیگر نیز کم و بیش خدمات مشابهی در سبد محصولات خود دارند.
شرکت حسابداری مالیاتی
فعالیت های یک شرکت حسابداری مالیاتی نیز اگر چه ممکن است تنها معطوف به خدمات مالیاتی نباشد، اما این نوع شرکت ها به سبب تخصص و نوع خاص فعالیتشان، بیشتر در این حوزه شناخته شده هستند. متقاضیان آنها نیز شامل اشخاص و نیز شرکت های بزرگ و کوچک می باشد.
شرکت حسابرسی
شرکت حسابرسی نیز تنها به یک فعالیت می پردازد؛ حسابرسی صورت ها و دفاتر مالی شرکت های دیگر و اظهار نظر در خصوص آنها. با این حال فعالیت شرکت حسابرسی نیز خود به چند زیر مجموعه تقسیم می شود که عبارتند از حسابرسی دولتی، حسابرسی غیر انتفاعی، حسابرسی بورس و اوراق بهادار و حسابرسی شرکت های سهامی خاص. حسابرسی شرکت های سهامی خاص برای خود شرکت ها صورت می گیرد تا از صحت عملکرد شرکت اطمینان حاصل شود، اما شرکت های سهامی عام ملزم به حسابرسی های سالیانه و ارائه گزارش به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند.
شرکت های مدیریت ریسک
شرکت های مدیریت ریسک و کنترل داخلی به ارائه خدمات حسابرسی و ارائه ممیزی های داخلی برای شرکت ها می پردازند. این شرکت ها به نظارت و حسابرسی کسب و کارها می پردازند تا اطمینان حاصل نمایند که شرکت دارای یک نظام کنترل و مانده مستقر متناسب با زیر ساختهای حسابداری خود است.
شرکت های حسابداری برون سپار
شرکت های حسابداری برون سپار بعنوان دپارتمان حسابداری یک شرکت فعالیت می کنند. این شرکت ها خدمات حسابداری را در قالب قرارداد هایی مشتمل بر ارائه خدمات کامل حسابداری در محل خود یا در محل شرکت طرف قرارداد ارائه می نمایند. افرادی که تحت عنوان حسابدار در شرکت های طرف قرارداد مشغول فعالیت می باشند، در واقع کارکنان و نیروی کار شرکت حسابداری برون سپار هستند.
شرکت های حسابدارای قضایی
شرکت های حسابداری قضایی نیز با استفاده از مهارت های حسابداری و ضوابط قانونی اقدام به کشف فعالیت های غیر قانونی و کلاهبرداری می نمایند. شرکت های خصوصی و سهامی عام از شرکت های حسابداری قضایی برای بازرسی اسناد مالی خود استفاده می کنند.

با ما در ارتباط باشید