املاک ، ماشین آلات و تجهیزات

ارزش فعلی فعالیت تجاری تحصیل شده

املاک ، ماشین آلات و تجهیزات

املاک ،ماشین آلات و تجهیزات ،از جمله املاک مورد استفاده مالک،به غیر از مخارج خدمات نگهداری روزانه ،پس از کسر استهلاک انباشته و زیانهای کاهش ارزش انباشته ،به بهای تمام شده ثبت میشود. مخارج جایگزینی یا بازرسی  عمده ،در صورتی که ورود منافع اقتصادی آتی مرتبط با آنها به درون واحد تجاری محتمل باشد و بتوان بهای تمام شده آنها را به گونه ای اتکاپذیر  محاسه کرد. در هنگام تحمل به بهای تمام شده منظور میشوند.

استهلاک برای طبقات یر دارایی  بر مبنای خط مستقیم و طی عمر مفید برآوردی این داراییها محاسبه میشود:

املاک 20 سال

ماشین آلات  10 سال

تجهیزات    5 تا 15 سال

ارزش باقی مانده ،عمر مفید  و روش استهلاک داراییهای مورد نظر ،در صورت لزوم ، در پایان هر سال مالی مورد بررسی و تعدیل قرار میگیرد و تعدیلات یا تسری به  آینده اعمال میشود.

هنگام واگذاری  یک قلم از املاک ،ماشین آلات و تجهیزات یا هنگامی که انتظار رود هیچ گونه منافع اقتصادی آتی دیگری در نتیجه  استفاده یا واگذاری دارایی مورد نظر حاصل نشود ،قلم مزبور قطع شناخت میشود.

هرگونه سود یا زیان ناشی از قطع شناخت دارایی مورد نظر ،در زمان قطع شناخت ، در سود یا زیان منظور میشود.

املاک ، ماشین آلات و تجهیزات

املاک ،ماشین آلات و تجهیزات ،از جمله املاک مورد استفاده مالک،به غیر از مخارج خدمات نگهداری روزانه ،پس از کسر استهلاک انباشته و زیانهای کاهش ارزش انباشته ،به بهای تمام شده ثبت میشود. مخارج جایگزینی یا بازرسی  عمده ،در صورتی که ورود منافع اقتصادی آتی مرتبط با آنها به درون واحد تجاری محتمل باشد و بتوان بهای تمام شده آنها را به گونه ای اتکاپذیر  محاسه کرد. در هنگام تحمل به بهای تمام شده منظور میشوند.

استهلاک برای طبقات یر دارایی  بر مبنای خط مستقیم و طی عمر مفید برآوردی این داراییها محاسبه میشود:

املاک 20 سال

ماشین آلات  10 سال

تجهیزات    5 تا 15 سال

ارزش باقی مانده ،عمر مفید  و روش استهلاک داراییهای مورد نظر ،در صورت لزوم ، در پایان هر سال مالی مورد بررسی و تعدیل قرار میگیرد و تعدیلات یا تسری به  آینده اعمال میشود.

هنگام واگذاری  یک قلم از املاک ،ماشین آلات و تجهیزات یا هنگامی که انتظار رود هیچ گونه منافع اقتصادی آتی دیگری در نتیجه  استفاده یا واگذاری دارایی مورد نظر حاصل نشود ،قلم مزبور قطع شناخت میشود.

هرگونه سود یا زیان ناشی از قطع شناخت دارایی مورد نظر ،در زمان قطع شناخت ، در سود یا زیان منظور میشود.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...