اظهارنامه چیست

ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور
آذر ۲۴, ۱۳۹۶
در اجراي مقررات ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/ /04 1394 و بنـا بـه پيشنهاد شماره 16199/200 مورخ /11/ 10 1395 سازمان امور مالياتي كشور، مقررات و ضـوابط اجرايي مربوط به هزينه استهلاك دارايي ها و هزينـه هـاي تأسـيس در 21 مـاده و 4 تبصـره
مقررات ماده ۱۴۹ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳۱/ /۰۴ ۱۳۹۴
آذر ۲۴, ۱۳۹۶

اظهار نامه چيست و به چه منظور به کار می رود
از جمله اسناد قضایی که افراد در مسایل حقوقی خود به نحوی یا آن برخورد می نمایند اظهارنامه می باشد . فردی که در امری خود را صاحب حق می داند حتما لازم نیست برای مطالبه ی حق خویش اقدام به اقامه ی دعوی نماید زیرا ممکن است یا درخواست شفاهی از کسی که بایستی این حق را ادا نماید به مقصود خویش نایل گردد . اما در برخی موارد بایستی این مطالبه را اثبات نماید و چون اثبات مطالبه ی شفاهی به دلیل فراموشی یا انکار طرف مقابل مشکل است بنابر این با تنظیم اظهار نامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه ی حق خود نماید البته لازم به ذکر است که مطالبه ی حق تنها در صورت ارسال برگ اظهارنامه از سوی مراجع قضایی اثبات می گردد یعنی مرجع قضایی ابلاغ اظهارنامه به طرف مقابل را تصدیق و تایید می نماید . خواهان حق ، زمانی میتواند حق خود را از طریق اظهارنامه مطالبه نماید که بر اساس توافق طرفین یا به موجب قانون یا عرف موعد مطالبه ی آن حق فرا رسیده یا سپری شده باشد .

در برخي از موارد هم ارسال اظهارنامه قبل از اقامه ي دعواي مورد نظر، ضروري است . مثلا زماني كه محلي را به طور اماني به كارگر، سرايدار، خادم و به طور كلي به هر امين ديگري سپرده ايم اگر شخص مورد نظر از تخلیه و استرداد مال اماني امتناع نمايد، بايستي ابتدا اظهار نامه اي تنظيم نموده و به طرف مقابل اعلام نماييم كه محل اماني را باز پس دهد در صورتي كه شخص امانتدار پس از گذشت ۱۰روز از زمان ابلاغ اظهار نامه محل مزبور را باز پس ندهد ، متصرف عدواني محسوب مي گردد . بنابر اين در اين مورد مي توان دعواي رفع تصرف عدواني را مطرح نمود و از مزاياي اين دعوي كه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدنی رسيدگي مي گردد استفاده كرد .

با توجه به مطالب عنوان شده نبايد تصور كرد كه اظهار نامه فقط به منظور مطالبه ي حق ، تنظيم مي گردد بلكه هر شخصي مي تواند هر نوع اظهاري كه راجع به معاملات ، تعهدات يا روابط ديگرخود بادیگران

را از طريق رسمي يعني با تنظيم و ارسال اظهارنامه به طرف خود اطلاع دهد . ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر مي رسد كه در تنظيم اظهار نامه نمي توان خارج از نزاكت و اخلاق عمل نمود و از الفاظ ركيك و مستهجن استفاده كرد چون مراجع قضايي ( دفاتر دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد ) از ابلاغ اظهار نامه هايي كه خارج از نزاكت تنظیم شود خودداري مي نمايند .

نحوه ي تنظيم اظهارنامه

اوراق اظهار نامه در محل فروش تمبر و اوراق قضايي در مجتمع هاي قضايي در اختيار مراجعين گذاشته مي شود . در صورتي كه بخواهيم براي يك نفر اظهار نامه بنويسيم ، مي بايست مطالب خود را در سه نسخه تنظيم نماييم ( براي هر نفر اضافي هم مي بايد يك نسخه ي اضاقي تنظيم گردد) پس از تهيه ي برگ اظهار نامه ، بايستي مطالب خود را در ستون خلاصه اظهارات بنويسيم . در نوشتن اين مطالب بايستي كمال دقت را داشته باشيم چون هر مطلبي كه قيد مي كنيم ، از آنجايي كه در نهايت ذيل آن را امضا خواهيم كرد ، تحت شرايطي اقرار محسوب مي گردد و ممكن است در دعوي ، طرف مقابل از آن بر عليه خودمان استفاده كند از طرف ديگر در برخي از موارد بايستي از ارسال اظهارنامه خود داری نماييم زیرا در نتيجه ي اين كار طرف دعوي از پیگیری قضایی شما آگاه شده و اقدام به انحام عملياتي مي كند كه موجب از بين رفتن حقوق ادعايي شما خواهد شد . مثلا اگر بخواهيم اموال کسی را از جهت اين كه بدهي خود را پرداخت نمي نمايد توقيف كنيم ، با ارسال اظهار نامه ، بدهكار از احتمال توقيف اموال خود آگاه مي شود و اقدام به فروش ، انتقال به نام دیگری و مخفي نمودن اموال خود مي نمايد که این امر احقاق حق را با مشکلات پیچیده ای روبرو می کند .

نكته ي ديگري كه در تنظيم اظهار نامه بايد به آن توجه نمود اين است كه از نسبت دادن جرم به طرف مقابل با نوشتن اكاذيب خود داري نماييم چون ممكن است تحت شرابطي به عنوان مفتري يا كسي كه اقدام به نشر اكاذيب نموده است از سوي طرف مقابل تحت تعقيب كيفري قرار بگيريم .

نمونه ی اظهار نامه

اظهار نامه از طرف طلبکار برای مطالبه ی طلب

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

نام و نام خانوادگی و نشانی و شماره ی تلفن

اعلام مراتب ذیل

نام و نشانی سرایدار

خلاصه ی اظهارات

مخاطب محترم

با سلام و احترام ،

از آنجاکه اینجانب به موجب رسید عادی مورخ ……….. مبلغ ………….. ریال از شما طلبکارم و جنابعالی تا کنون اقدام به پرداخت بدهی خود ننموده اید . لذا با ارسال این اظهارنامه به شما ابلاغ می شود ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از ابلاغ این اظهار نامه نسبت به پرداخت دین خود اقدام نمایید در غیر این صورت اینجانب برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه خواهم نمود . بدیهی است پرداخت اصل دین به همراه خسارات وارده ی ناشی از تاخیر تادیه و هزینه ی دادرسی بر عهده ی شما خواهد بود .

با احترام مجدد

نام و نام خانوادگی

امضا

خلاصه ی جواب

گاهی اوقات همراه با اظهار نامه می خواهیم سند یا مال یا وجهی را به طرف مقابل تسلیم نماییم که در این صورت آن سند یا مال یا وجه را به مرجعی که اظهار نامه را برای ابلاغ به آن تسلیم می نمایم تحویل می دهیم تا تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد که در این صورت اگر امکان تحویل آن همراه با اظهار نامه به طرف مقابل باشد، به ضمیمه‌ي اظهار نامه تحویل وی داده می شود. در غیر این صورت به طرف مقابل ابلاغ می گردد که برای تحویل گرفتن آن به مرجع مزبور مراجعه نماید. اما اگر ضمن قرارداد متعهد شده باشیم که این اقدام ( تحویل دادن موارد مذكور) در محل و به ترتیب دیگری صورت پذیرد ، می بایست براساس قرارداد في مابين اقدام نماییم. نمونه‌ي اظهار نامه تكميل شده ، براي آگهي از نحوه‌ي تكميل آن ، در بالا آورده شده است.

نحوه‌ي ارسال اظهار نامه

پس از تنظیم و تكميل اظهار نامه، مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال تمبر بر روی آن الصاق و آن را برای ابلاغ به مخاطب به دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد محل سكونت وي تسلیم می نماییم. ( در واقع در مجتمع های قضایی اظهار نامه ها برای ابلاغ به دفتر مجتمع قضایی تحویل می گردد و۲۰ روز بعد براي اطلاع از نتیجه‌ي ابلاغ ، به همان جا مراجعه می شود و نيز در اداره ثبت اسناد دبیر خانه‌ی آن اداره یا محل خاصی در سیستم تقسیم بندی کار ، متصدی این امر است).

در صورتی که در این محل ها، دایره اظهار نامه وجود داشته باشد، به این دوابر مراجعه می نماییم. پس از تحویل سه نسخه اظهار نامه‌ي تكميل شده به يكي از مراجع قوق الذکر، ابلاغ اظهار نامه از طریق ” اداره ابلاغ مرجع قضایی مورد نظر صورت می گیرد به این ترتیب که مرجع قضايي با اعزام مامور رسمي خود به نشاني فيد شده در اظهار نامه ، یک نسخه از آن را به مخاطب اظهار نامه تحویل می‌دهد و در نسخه های دیگر چگونگی ابلاغ اظهار نامه و پاسخ مخاطب ( در صورتی که وی به اظهار نامه پاسخ داده باشد)، به صورت کتبی قید می گردد و در نهایت نسخه های مزبور به مرجع قضايي ( مجتمع قضايي يا اداره‌ي ثبت ) بازپس داده مي‌شود. بنابراین اظهاركننده بايد پس از گذشت یک هفته تا ۲۰ روز از تاریخ تحویل اظهار نامه ، به آن مرجع مراجعه و یک نسخه از اظهار نامه را دریافت نمايد. نسخه دیگر نیز در دفتر اظهار نامه دادگاه ، بایگانی می گردد.

پاسخ يه اظهار نامه

زمانی که اظهار نامه ای برای ما ارسال می گردد، حتما لازم نیست بلافاصله به آن پاسخ دهیم چون امکان دارد به علت سرعت در پاسخ دهی، در پاسخ خود مواردی را ناشیانه ذکر کنیم که در اقامه دعوی از سوری طرف مقابل بر علیه خودمان مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین شایسته است که مأمور ابلاغ را در انتظار نگذاشته و با مرخص نمودن او ، در فرصتی مناسب یک اظهار نامه‌ي دیگر با طی مراحلی که گفته شده است ، پاسخ دقیق و مستند خود را تنظیم و به اظهار کننده‌ي اظهار نامه‌ي نخست اطلاع دهیم.

Link نوشته شده در یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت ۹:۵۲ توسط محمد رحیمی | نظر بدهيد

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *