آزمون محتوا سپرده وپیش پرداختها در حسابرسی

حسابرسی
آزمون محتوا سفارشات وپیش پرداختها در حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون محتوا
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود در حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون محتوا سپرده وپیش پرداختها در حسابرسی

آزمون محتوا سپرده وپیش پرداختها در حسابرسی

آزمون محتوا سپرده وپیش پرداختها در حسابرسی

هدف , حصول اطمينان از اينكه :
الف) مانده پايان دورة سپرده ها و پيش پرداختها بيانگر مطالبات واقعي است .
ب ) پيش پرداخت هزينه ها ، بيانگر هزينه هايي است كه به نحو معقول انتظار مي رود در دوره هاي آتي واحد تجاري از آن بهره مند گردد.

برنامه ريزي:
بررسي احتمال خطر كم متوسط زياد عطف
خطر حسابرسي ۰
۰
۰

خطر ذاتي ۰
۰
۰

خطر كنترل ۰
۰
۰

خطر بررسي تحليلي ۰
۰
۰

خطر عدم كشف جزئيات آزمون محتوا ۰
۰
۰

مبلغ اشتباه قابل تحمل ميليون ريال
مبلغ اشتباه مورد انتظار ميليون ريال

ميزان شواهد مورد نياز ۰
۰
۰

بررسي امكان استفاده از ساير روشهاي حسابرسي :

تاكيد بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ كامل بودن ۰ ارزشيابي ۰ مالكيت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندي ۰

توضيح در مورد ميزان رسيدگي و انتخاب نمونه :

ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

نتيجه گيري :
ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

اشتباهات كشف شده:
ميزان رسيدگي اشتباهات كشف شده اشتباه قابل تحمل
ميليون ريال
ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري
جمع

تصميم گيري :
قابل تحمل ۰ رسيدگي خاص ۰ افزايش نمونه ۰ گزارش حسابرسي ۰

خلاصه نكات رسيدگي:

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
– صورت خلاصه اي از مانده حسابهاي پيش پرداختها و سپرده ها را به تفكيك سر فصلهاي مربوط از مشتري دريافت و يا خود تهيه نمائيد .
سپرده ها :
۱- صورت ريز سپرده ها را از مشتري دريافت نموده جمع آنرا كنترل كنيد و با مانده طبق دفاتر مقايسه نمائيد . همچنين مانده ابتداي دوره آن را با تراز افتتاحيه و صورتهاي مالي سال قبل مطابقت دهيد .
اش ۲- مطمئن شويد كه سپرده هاي بانكي اعتبار اسنادي بعد از ترخيص كالا و سپري شدن مدت مقرر ، بازيافت شده باشد . در خصوص مانده هائي كه مسترد نشده اند ، تحقيق نموده و علت عدم استرداد آنها را مشخص نمائيد .
اش ۳- بعد از پايان سال مالي وصول سپرده ها را پيگيري نمائيد .
وت
مح ۴- در مورد سپرده هايي از قبيل سپرده آب ، برق ، تلكس و امثال آن كليه اسناد مربوط به ايجاد آنها و اصل قبض سپرده را مشاهده نمائيد و اطمينان حاصل كنيد كه مورد سپرده در پايان سال مالي تحت استفاده شركت بوده است .
وت ۵- در مورد سپرده هاي گمركي بررسيهاي زير را انجام دهيد :
مح الف – كليه مدارك مربوط به پرداخت وجه سپرده به گمرك را ملاحظه كنيد .
اش ب – راي كميسيون تشخيص اختلاف تعرفه ها را پيگيري و وضعيت اينگونه سپرده ها را از لحاظ قابل استرداد بودن مشخص نمائيد .
اش ح – چنانچه مدت زيادي از پرداخت سپرده گذشته است ، علت را بررسي و چنانچه سپرده غير قابل برگشت است در كار برگ اسناد تعديلي پيشنهادي بعنوان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول يادداشت نمائيد .
پيش پرداختها :
۱- صورت ريز پيش پرداختها را از مشتري دريافت كنيد و جمع آنرا كنترل نموده و با دفاتر مطابقت نمائيد.
اف ۲- در مورد پيش پرداختهاي دارائيهاي ثابت , مبالغ را با مدارك پرداخت و قرارداد مربوط مطابقت نمائيد و همچنين بعد از پايان سال مالي تعقيب نمائيد كه آيا دارائي ثابت مربوط تحويل شده است يا خير . در صورتيكه مبلغ پيش پرداخت دارائيهاي ثابت مهم باشد بايد تحت عنوان دارائيهاي ثابت در ترازنامه نشان داده شود ودر يادداشتهاي ضميمه صورتهاي مالي مبلغ آن بطور جداگانه درج شود.
وت
مح ۳- در خصوص پيش پرداخت خريد كالا در شرايطي كه مشتري ملزم به پرداخت چنين مبالغي است ، اينگونه پرداختها را با مدارك پرداخت و قرارداد مربوط مطابقت داده و رسيد كالاي مربوط را پس از پايان سال مالي رسيدگي نمائيد .
اف
اش ۴- در مورد پيش پرداخت هزينه ، اسناد مربوطه را رسيدگي نموده و تفكيك زماني آنها را بين هزينه سال جاري و پيش پرداخت هزينه بررسي نمائيد .
اف
اش ۵- هزينه هائي از قبيل اجاره و بيمه را كه بستگي به مدت زمان شمول آنها دارد ، بررسي نموده و دقت كنيد كه پيش پرداخت هزينه هاي مزبور در هزينه هاي سال منظور نشده باشد . در مورد پيش پرداخت بيمه پس از بررسي بيمه نامه ها از پوشش كافي آنها اطمينان حاصل كنيد .
اف
اش ۶- در مورد هزينه هائي كه اثرات آن به سالهاي آتي مربوط ميشود، مطمئن شويدكه تخصيص هزينه به سال مورد رسيدگي صحيح بوده و مانده حساب ” هزينه هاي سالهاي آتي ” صحيح باشد .

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *